gurultu-nərilti

gurultu-nərilti
is. Çox bərk səsküy, gurultu. Çayın tərpətdiyi qayalar toqquşur, gurultu-nərilti qoparırdı. B. Bayramov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • gurultu-patıltı — bax gurultu nərilti. Günlərin birində qonşumgildən gurultupatıltı eşitdim. S. Rüst …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gurultu — is. 1. Bir şeyin hərəkətindən və ya düşməsindən hasil olan çox bərk qarışıq səs. – <Məlikməmməd> sübhə yavuq gördü bir gurultu, bir nərilti gəlir ki, yer zəlzələ eləyir. Ç.. Sel gurultu ilə alaçığın içindən axıb gedirdi. A. Ş.. 2.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nərilti — is. 1. Bağırtı, böyürtü, qışqırıq, çığırtı, nərə səsi. . . <Ovçular> mağaranın içindən ayının nəriltisini eşidib, tüfənglərini hazırladılar və itləri içəri qısqırtdılar. S. S. A.. 2. məc. Gurultu, uğultu, dəhşətli səs. Hamı dənizin heybətli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”